IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

SNROI a nový projekt FApRO IFAK

01. januára 2022

Vážení členovia SADS a naši sympatizanti,

v našej asociácii je bezpečnosť na súťažiach vždy na prvom mieste. Preto sme v tomto roku spustili ďalši projekt a to rozšírenie akreditovaného výukového programu SNROI „Prvá pomoc poskytnutá rozhodcom IPSC“ - FApRO – o nadstavbovú časť „IFAK“. ( First Aid provided by Range Officer – Individual First Aid Kit )

Vzdelávací projekt SADS pre členov SNROI , „FApRO- KPCR“ od svojho počiatku v roku 2019 preukázal nielen svoje opodstatnenie, ale hlavne správnosť smerovania k ochrane života a zdravia športujúcej verejnosti nielen počas podujatí organizovaných Slovenskou Asociáciou Dynamickej Streľby.

V roku 2022 máme plánovaný aj špecializovaný kurz ,, IFAK” ( min. 2 dni ) v spolupráci so Slovenskou Zdravotníckou Univerzitou v Bratislave, Fakultou zdravotníctva, katedrou urgentnej zdravotnej starostlivosti v Banská Bystrici, „pre taktické prostredie“, zodpovedajúci možným život ohrozujúcim zraneniam počas streleckých podujatí.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky