IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Aktuálne informácie

01. marca 2022

Vážení členovia SADS,

zverejňujem aktuálnu informáciu z mimoriadného zasadnutia výkonnej rady IPSC, ktorú som obdržal od Prezidenta IPSC Vitaly Kryuchina.

Citujem "Odsudzujeme porušenie mieru spáchané ruskou vládou. Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Výkonnej rady sa rozhodlo o týchto krokoch:
1) Súťaž Air World Shoot v roku 2023 naplánovaná v Soči v Rusku je zrušená.
2) Všetky budúce medzinárodné súťaže (úroveň III a vyššie) naplánované v Rusku boli zrušené a aj možnosť ich schvaľovania”

Oslovil som kluby SADS a požiadal som ich o vyjadrenie k aktuálnej situácií na Ukrajine. Na Pripravovanom Prezídiu SADS, prerokujeme podnety vedenia klubov SADS, ktoré sme obdržali. Momentálne prebieha celosvetová diskusia regionálnych riaditeľov ku konfliktu na Ukrajine. 

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitaly_Kryuchin

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky