IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2023 a 2024

28. októbra 2022

Vážení predsedovia klubov,

zverejňujem výzvu k organizovaniu pretekov so štatútom,, MASTROVSTVÁ SLOVENSKA" ( pištoľ, puška, brokovnica ...) a žiadam organizátorov pretekov, ktorí majú záujem o organizovanie týchto pretekov pre rok 2023 a 2024, aby ste mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk najneskôr v termíne do 5.11.2022.

Tento rok pre zlepšenie plánovania a informovanosti členov SADS, bude Prezídium SADS schvaľovať štatút Majstrovstiev Slovenska, aj na rok 2024. Rád by som upozornil organizátorov pretekov, aby preteky L3 pre rok 2023 zaregistrovali v termíne do 31.12.2022, aby sme nenarušovali systém organizovania pretekov a kalendára SADS, počas roka a vedeli sa plánovať preteky úrovne L1-L2. 

Podmienky organizovania majstrovstiev Slovenska, ktoré schválilo Prezídium SADS sú publikované 5.12.2021 na stránke SADS, link pripájam: http://www.sads.sk/download_ostatne

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky