IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Stretnutie predsedov ( zástupcov)klubov

04. decembra 2022

Vážení členovia SADS,

2.12.2022 sme sa predsedovia klubov alebo vyslaní delegáti klubov konečne po 2 rokoch Covidových opatrení stretli aj osobne. Tieto stretnutia sme pravidelne organizovali po skončení streleckej sezóny. Prerokovali sme všetky konkrétne aktivity SADS, oboznámil som delegátov klubov o legislatívnom procese pri novele zákona 190/2003 Z.z. a našich aktivitach, ktorého sme boli aktívnou súčasťou napr. zákaz používania olova atd… a zároveň informoval o krokoch SADS k dosiahnutiu našej dlhoročnej vízie uznania nášho športu a menovanie za Národný zväz.
Súčasne som odovzdal delegátom pre ich členov klubov upomienkové predmety člena SADS k 30 výročiu registrácie SADS.

Postupne túto malú pozornosť obdržia aj ďalši predsedovia klubov pre svojich členov SADS. Prerokovali sme aj najbližšie spoločné akcie, či už k 30 výročiu SADS alebo príprave posledného kroku, ktorý musíme splniť k menovaniu za Národný zväz.

Každý predseda/štatutár klubu obdrží pamätnú plaketu k 30. výročiu SADS. Samozrejme tým nekončí podpora klubov a v roku 2023 sa môžeme tešiť aj na projekt Moderná SADS s finančnou podporou každého organizátora preteku podľa pravidiel IPSC.

SADS sa už etablovala nie len ako športová organizácia, ale aj asociácia, ktorá bude aktívne obhajovať práva športových strelcov na Slovensku.

Držme si prsty.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky