IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na obsadenie miest vo volebnej komisii a príprava volieb do orgánov SADS

14. decembra 2022

Vážení delegáti VZ SADS a členovia SADS,

v súlase so Stanovami SADS a schvaľovaním návrhu nových Stanov SADS, vyhlasujem výzvu na obsadenie miest do volebnej komisie na prípravu volieb do orgánov SADS.

Súčasne vyhlasujem výzvu pre záujemcov na obsadenie jednotlivých orgánov SADS:

Kontrolna Komisia
Disciplinárna Komisia
Prezídium SADS
Viceprezident a Prezident SADS

Žiadam záujemcov o jednotlivé pozície v SADS, aby v termíne do 31.12.2022 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoje prihlášky.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADSReprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky