IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Aktuálne schválené zmeny v pravidlách na rok 2023

24. decembra 2022

Vážení členovia SADS,

na poslednom Valnom zhromaždení IPSC, ktoré sa konalo v Pattayi v Thajsku 25. novembra 2022, bola väčšina návrhov na zmenu súťažných pravidiel IPSC odložená so zámerom, aby sa o nich diskutovalo na online mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční v marci 2023.

Niektoré dôležité zmeny sa však schválili:

Divízia Production Optics bola prijatá ako stála divízia.

Production Optics Light po dátume 31. december 2022, prestane byť divíziou Handgun a končí.

Bolo schválené pridanie novej kategórie veteránov pre strelcov od 70 rokov a viac.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky