IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Poplatky SADS na rok 2023

04. januára 2023

Vážení členovia SADS a predsedovia klubov,

na VZ SADS boli schválené členské poplatky na rok 2023 v nezmenenej podobe t.j. nezvyšovali sme členské. Pevne verím, že aj výška poplatku motivuje ďalších sympatizantov našej asociácie stať sa jej plnoprávnym členom.

1. Členovia SADS:
- výška členského poplatku (regular, senior, super senior, lady) 15 €
- výška členského poplatku (junior do 21 r.,) 5 €
- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 5 €

2. Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2023: - výška členského poplatku 200 €
3. V rámci povinnosti športových organizácií v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. dôjde aj k povinnostiam všetkých členov SADS a klubov, vyplniť údaje do informačného systému Ministerstva školstva, ktoré v krátkom čase budeme realizovať.

Termín úhrady členských poplatkov ostal nezmenený do 20.2.2023.

Súťaže L1: V roku 2023 budú mať všetci členovia SADS( resp. všetci členovia IPSC regiónov) zľavnené štartovné 5 € na súťažiach úrovne L1 na Slovensku. Tieto podmienky organizátor zverejní v propozíciách pretekov L1. Uvádzajte to ako zľavu pre členov SADS/ resp regiónov IPSC/.

Viac informácií k ďalším poplatkom a upresneniam nájdete:

https://www.sads.sk/admin/files/download/download_278.pdf

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky