IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Menovanie za Národný športový zväz

25. apríla 2023

Vážení členovia a naši sympatizanti,

pred necelými desiatimi rokmi pri predchadzajúcom vedení SADS, ktorú viedla Janette Haviarová sme si zadefinovali ciele a vízie, kde chceme posunúť SADS. Bol som pri tom ešte ako 1. Viceprezident SADS.
Po rokoch systematickej práce a hlavne dôvere klubov, že tuto víziu naplníme som s terajším Prezídiom SADS dosiahol túto výnimočnú historickú udalosť pre SADS a aj na medzinárodnej pôde.
Ministerstvo školstva nás uznalo za NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVÄZ a dynamická streľba podľa pravidiel IPSC sa stala štátom uznaným národným športom na Slovensku.
Pri našom 30. výročí SADS, to svedčí o schopnostiach nášho športu, byť medzi skutočnými národnými športovými zväzmi.
Ešte raz chcem poďakovať štatutárom klubov za ich podporu a dlhoročnú dôveru a poďakovanie samozrejme za tvrdú prácu patrí súčasnému, aj minuléhu vedeniu a Prezídiu SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Regionálny riaditeľ

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky