IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Seminár RO IPSC Level I SNROI- informácie k registrácii

23. mája 2023

Vážení priatelia,
informácie pre záujemcov o absolvovanie Seminára RO SNROI Level I IPSC: 

- preštuduájte si Handbook SNROI https://sads.sk/admin/files/download/download_232.pdf a uistite sa, či spĺňate podmienky a či máte záujem o prácu RO
- ak váš záujem stále pretrváva, stiahnite si Prihlášku do seminára ROhttps://sads.sk/admin/files/download/download_250.pdf , korektne ju ČITAŤEĽNE vypíšte a dajte overiť predsedovi klubu IPSC za ktorý ste registrovaný do SADS (ten svojím podpisom ručí za správnosť údajov)
- urobte sken prihlášky a spolu s krátkym popisom ju odošlite na snroi@sads.sk 

Po zozbieraní dostatočného počtu uchádzačov o seminár, určíme miesto a termín, s prihliadnutím k minimalizácii nákladov na cestovanie, ubytovanie a pod. Termín bude predpokladám po skončení hlavnej streleckej IPSC sezóny (október, november.?.) oznámený cca mesiac vopred.
Dovtedy využite čas na samoštúdium pravidiel IPSC napr. https://sads.sk/admin/files/download/download_273.pdf, prípadne spolupracujte aktívne pri organizácii súťaží ako asistenti RO. Dovolím si upozorniť že účasť neznamená automaticky úspešné absolvovanie.
Všetky podstatné informácie, zoznam pomôcok a časový harmonogram (2-3 dni) obdržíte mailom pred zahájením kurzu.
V prípade  nutnosti ďalších otázok píšte na snroi@sads.sk alebo ma kontaktujte telefonicky. 

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROI


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky