IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EHC Grécko 2023

28. júna 2023

Vážení členovia SADS,

rád Vás informujem, že do Grécka vyšle SADS 33 účastníkov z toho rozhodcovskú komunitu budú zastupovať 3 rozhodcovia zo Slovenska. V historií je to najväčší počet účastníkov s množstvom nových členov SADS na L 4 preteku. Preto v rámci posilnenia tímu na EHC, som oficiálne poveril za delegáta nášho tímu aj Ivana Barančíka. Je to skúsený reprezentant a v prípade akýchkoľvek problémov alebo pomoci pre našich reprezentantov sa môžete obrátiť okrem Dušana Kubicu, aj na neho.

Súčasne Vám chcem oznámiť, že Ivan Barančík prijal moju ponuku a začlenil som ho do novobudovaného sekretariátu Prezidenta SADS, konkrétne za poradcu, kde mi bude pomáhať v odborných záležitostiach pri zapracovávaní požiadaviek Ministerstva školstva pre oblasť reprezentácie a prípravy materiálov, dokumentácie a riadenia procesov v spolupráci s Viceprezidentom pre repre. SADS potrebuje manažérsky zdatných a skúsených jednotlivcov, aby sme pripravili SADS na plnenie povinností, nastavenie procesov po menovaní za Národný športový zväz. Rád by som využil jeho skúsenosti z vysokých riadiacich pozícii nadnárodných spoločností a nastavil procesy riadenia, podľa požiadaviek na Národný športový zväz v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. smerníc Ministerstva školstva a iných zákonov.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky