IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

08. septembra 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1-3) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie celkovej nominácie reprezentantov na EHC 2023 v Grécku:

MainMatch: Samuel Scepko Chmura Tomas Pavlik Jan Szundi Mate Hrnciarik Andrej Nagy Ernest Kopunec Peter Vysny Marian Kubica Dušan Penov Anton Zencar Pavol Michalak Norbert Mongel Egon Kubicova Bopkova Eniko Ridoskova Alexandra Nemcok Libor Barančík Ivan

PREMATCH: Szabó Attila Hladík Ryan Drímaj Peter Botková Zuzana Mišík Peter Gášpar Gabriel Hlaváčiková Alica Lazorík Maroš Kán Peter Chalupa Cyril Bednárik Marián Drienik Vojtech

2) Celková suma na rozdelenie príspevkov pre reprezentantov podľa schválenej smernice je 18 000 €

3) Schválenie smernice pre odmeny reprezentantov za EHC 2023 v Grécku. ( príloha hlasovania)

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu:

a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne najneskôr do 9.9. 2023 do 18:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).

V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky