IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2024

20. októbra 2023

Vážení predsedovia klubov,

zverejňujem výzvu k organizovaniu pretekov so štatútom,, MASTROVSTVÁ SLOVENSKA" ( pištoľ, puška, brokovnica ...) a žiadam organizátorov pretekov, ktorí majú záujem o organizovanie týchto pretekov pre rok 2024, aby ste mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk najneskôr v termíne do 30.10.2023.

Rád by som upozornil organizátorov pretekov, aby preteky L3 pre rok 2024 zaregistrovali v termíne do 31.12.2023, aby sme nenarušovali systém organizovania pretekov a kalendára SADS, počas roka a vedeli sa plánovať preteky úrovne L1-L2.

Podmienky organizovania majstrovstiev Slovenska, ktoré schválilo Prezídium SADS sú publikované 5.12.2021 na stránke SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Národný Športový Zväz

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky