IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Aktuálne informácie

18. novembra 2023

Vážení členovia SADS,

pripájam informácie k kednotlivým budúcim podujatiam.

Reprezentačný kalendár:
2024 Rifle WS Fínsko
2025 PCC/Mini- Rifle WS Česká republika ( … 20-25.5. )
2025 European SC Maďarsko
2025 Handgun WS JAR
2025 Action Air WS II. Filipíny
2026 EHC Maďarsko

Na najbližšom Prezídiu SADS sa prerokuje kvalifikácia na WS v PCC/ Mini - Rifle a WS JAR pre rok 2024.

Účasť na Rifle WS Fínsko 2024, predloží návrh Vice pre reprezentáciu na prerokovanie podľa záujmu reprezentantov.

Kvalifikačné preteky budú pozostávať hlavne z pretekov L3 na Slovensku.

Na najbližšom Prezídiu SADS sa budu schvaľovať aj Majstrovstvá Slovenska.

Prihlásení organizátori:

MS puška:
klub RDA Rifle Match 2024

MS pištoľ :
KSSK Komárno Mosquito SSK
Rebels - Rebels Trophy

MS PCC:

RDA/SKP Banská Bystrica- Slovak Open
SCA Piešťany - Atlas Open 2024 


SSK Rebels - Rebels Trophy

MS Brokovnica - ( v príprave podporný program pre organizovanie MS v rámci schvaľovania prispevkov pre NŠZ)

Prezídium SADS je plánované prebehne v priebehu 7-10 dní.

Žiadam organizátorov pretekov L3, aby preteky na rok 2024, registrovali najneskôr do 31.12.2023.

Prosím reprezentantov, aby si kontrolovali spustené registrácie na preteky L 3.

Budúcu stredu 22.11.2023 o 18.00 hod. pripravujem pracovné stretnutie v Nitre, hotel River park pre predsedov/ štatutárov klubov. Téma stretnutia: vyúčtovanie prispevkov repre, juniorov, príspevky pre rok 2024, stanovy klubov, prechod k úprave fungovania SADS, ako NŠZ, povinnosti klubov v zmysle zákona o športe a legislatíva NŠZ a zákona o zbraniach a strelive, fin. pripravované projekty na 2024 v zmysle čerpania prispevkov z Ministerstva školstva… Informácie k stretnutiu budem zasielať priamo klubom SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky