IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Pracovné stretnutie

18. novembra 2023

Vážení predsedovia/štatutári klubov,

dňa 22.11.2023 o 18.00 hod sa uskutoční stretnutie predsedov /štatutárov klubov.

Pripájam aj program stretnutia k termínu, ktorý som zverejnil na stránke SADS.

Harmonogram pracovného stretnutia:

1.časť workshop: Účtovníctvo v kluboch v zmysle zákona č. 431/ 2002 Z.z. a zákona č.440/2015 Z.z.

Základné zhrnutie povinností klubov, ktoré sú členmi Národného športového zväzu.

2.časť workshop: Čerpanie príspevkov klubov NŠZ

Administrácia čerpania fin. prostriedkov z Ministerstva školstva pre juniorov, reprezentantov a v rozvojových projektoch.

3.časť workshop: Legislatívne fungovanie klubov v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. a s tým súvisiace povinnosti.

Stanovy klubov..

4.časť workshopu: Aktivity v SADS a vízia SADS do budúcna.

Volebný poriadok, príprava volieb do orgánov SADS, úprava fungovania a štruktúr SADS ako NŠZ a povinnosti s tým súvisiace pre roky 2024-2030, príprava VZ SADS.

Odborné školenie bude v gescií štatutára SADS.

Prosím štatutárov klubov, aby sa v prípade záujmu zúčastniť stretnutia zaregistrovali na uvedenom linku najneskôr v termíne do 20.11.2023. Vzhľadom k veľkosti salónika a odborných tém Vás žiadam, aby ste nahlásili dopredu prípadného zástupcu za Váš klub. Žiadam Vás, aby klub zastupovala len funkčne zodpovedná osoba alebo ním poverený zastupujúci náhradník za klub.

Link na prihlásenie: https://forms.gle/otFssqK9MVVwNuCT8

Miesto: Hotel River v Nitre –salónik https://www.hotelriver.sk/

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky