IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Kvalifkačné preteky 2024

29. novembra 2023

Vážení reprezentanti,

Prezídium SADS sa uznieslo o kvalifikačných pretekoch na účasť na šampionátoch najvyššej úrovne Level 5. Konkrétne koeficienty na jednotlivé preteky budú zasielané a zverejnené v dokumentoch na stránke SADS.

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre WS PCC 2025 - Česká republika

15th Bathory Cup 2024 Registrácia sa otvára 1.12.2023
3rd Slovak Extreme Chalenge 2024
Rebels Trophy 2024 Registrácia spustená, pozor už 345 strelcov zaregistrovaných
Slovak Open 2024

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre WS Handgun 2025 Južná Afrika

Mosquito Handgun Match 2024 Registrácia sa otvára 1.12.2023
Atlas Open 2024
Danube Cup 2024
Winners Chalenge 2024 - Hungary

V prípade, že máte záujem o účasť na WS Rifle vo Fiínsku 2024, registrujte sa na linku https://forms.gle/tenRcQgs3dEUT29J9 v termíne najneskôr do 15.12.2023 alebo priamo kontaktuje Viceprezidenta pre reprezentáciu.

 Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Regionálny riaditeľ pre Slovensko
Národný Športový Zväz

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky