IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zvolanie zasadania VZ SADS

29. novembra 2023

Vážení členovia SADS,

dňa 16.12.2023 sa uskutoční Válné zhromoždenie SADS. Podklady pre VZ SADS schválené Prezídiom SADS, budú zaslané delegátom na kontaktný email klubu pre konanie VZ SADS alebo budú zverejnené v zápisnici Prezídia SADS.

Miesto konania: Hotel Auto JAS *** Cabajská 29, Nitra 
                             www.autojas.sk

Čas: 14.30 hod prezentácia delegátov SADS 
         15.00 hod začiatok VZ SADS

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Regionálny riaditeľ pre Slovensko
Národný Športový Zväz

Návrh Programu Valného zhromaždenia:

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa a program Valného zhromaždenia SADS
5. Správa Kontrolnej Komisie
6. Správa Prezidenta SNROI
7. SPráva Viceprezidenta pre reprezentáciu

8. Schválenie volebného programu SADS
9. Voľba do volebnej komisie SADS
10. Schválenie Účtovnej závierky SADS
11. Schválenie výročnej správy
12. Schválenie finančného plánu
14.Menovanie za Národný športový Zväz a uznanie nášho športu Ministerstvom školstva
15.Elektronizácia SADS - prezentácia vykonaných prác
16.Príprava volieb do orgánov SADS v roku 2024
17. Diskusia 
18. Záver


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky