IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Bodová evidencia členov SNROI za rok 2023- termín ukončenia vkladu údajov.

04. decembra 2023

Vážený priatelia RO SNROI,

chcem Vás dôrazne poprosiť o doplnenie údajov k Vašej účasti ako RO na podujatiach IPSC do systému webu SADS za rok 2023 do 15. decembra 2023 z dôvodu vyhodnotenia aktivity RO za 2023 a plánovania rozpočtových opatrení súvisiacich s finančnou podporov SNROI v návrhu rozpočtu SADS pre rok 2024. Po tomto termíne budú v hodnotiacej agende akceptované len nutné zmeny a úpravy. Samozrejme v celkovej evidencii budú síce body akceptované aj pre "oneskorencov", ale potrebujeme čo najpresnejšie dáta a to VČAS!
V prípade otázok neváhajte kontaktovať mňa alebo technickú podporu stránky.

Teším sa na ďalšiu spoprácu.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROI

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky