IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Volebná Komisia

07. decembra 2023

Vážení členovia SADS,

zverejňujem výzvu na obsadenie miest do volebnej komisie, ktorá bude mať na starosti prípravu volieb do všetkých orgánov SADS.

Kontakt na prihlásenie: prezident@sads.sk

S pozdravom

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky