IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Členské poplatky SADS pre rok 2024

25. februára 2024

Vážení členovia SADS a predsedovia klubov SADS,

na VZ SADS 16.12.2023 v Nitre boli schválené členské poplatky SADS na rok 2024 v minuloročnej podobe t.j. výška členských príspevkov ostala nezmenená, dokonca prišlo k zrušeniu istých klubových poplatkov za závody L3.
Toto je možné najmä vďaka využitiu štátnych dotácií pre podporu nášho športu a SADS ako takej.

Členské poplatky pre 2024:
1. Členovia SADS:
- výška členského poplatku (regular, senior, super senior, grand senior, lady, lady senior) 15 €
- výška členského poplatku (juniorské kategórie do 18!! r.,) 5 €
- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 5 €

Dovolím si upozorniť na zmenu definície kategórie Junior, Super junior do 18 rokov veku (príloha A2 pravidiel IPSC).

2. Ročný členský poplatok klubov SADS do SADS: - výška členského poplatku 200 €.

3. V rámci povinnosti športových organizácií v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. dôjde aj k povinnostiam všetkých členov SADS a klubov, vyplniť údaje do informačného systému Ministerstva školstva.

Termín úhrady členských a klubových poplatkov je do 20.2.2024.

Súťaže L1:  V roku 2024 budú mať všetci členovia SADS( resp. všetci členovia IPSC regiónov) zľavnené štartovné 5 € na súťažiach úrovne L1 na Slovensku. Tieto podmienky organizátor zverejní v propozíciách pretekov L1. Uvádzajte to ako zľavu pre členov SADS/ resp. regiónov IPSC/.

Viac informácií k dianiu v SADS  nájdete
v zápisnici z VZ SADS na linku:

https://sads.sk/admin/files/download/download_302.zip
#

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky