IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie Slovenskej národnej asociácie rozhodcov

RO NEWS

Tričká RO

Vážení RO. v prílohe je vzor trička pre RO.

tričká pre RO

Žiadam všetkých RO. ktorí rozhodovali v roku 2010.aby mi v termíne do 10.4.2011 poslali svoju veľkos polokošele. Každý aktívny člen dostane jeden ks polokošele od SADS- ïalšie kusy na vlastné náklady-. Otázky a objednávky cez e-mail peter@skptn.sk.

Štatistické listy 2010

Vážení RM a usporiadatelia pretekov. Touto cestou Vás chcem požiada o zaslanie štatistických listov z pretekov poriadaných v roku 2010 z dôvodu pridelenia bodov jednotlivým RO. Uvedené listy zašlite na adresu peter@skptn.sk do dňa 20.12.2010. Ïakujem.

SNROI Kvalifikačné predpoklady

Vážení strelci. v sekcii "Na stiahnutie" sú Kvalifikačné predpoklady RO. RO prajem úspešné zbieranie bodov.

SNROI

Na prezídiu zo dňa 25.2.2010 sa p. Juraj Kiš vzdal funkcie SNROI. za náročnú a zodpovednú prácu mu bolo poïakované. Po zrelom uvážení som oslovil p. Petra Kopunca s ponukou na uvolnenú funkciu. P.Kopunec uvedenú funkciu prijal a na najbližšom zasadnutí prezídia bude jeho menovanie oficiálne potvrdené. Touto cestou ïakujem p. Kopuncovi za ochotu pracova v prezídiu SAPS.

Výkazy RO.SO za 2009

Vážený priatelia RO.SO. členovia SNROI! Dovolím si vás upozorni na povinnos zaslania Výkazu činnosti RO za 2009 do termínu 25.1.2010. kvôli spracovaniu podkladov pre bodové hodnotenie RO a vašich klubov.Formulár nájdete v sekcii "Na stiahnutie".Ak niektorý z vás nemajú záujem v tomto roku pôsobi ako činný RO. prosím oznámte formou e-mailu na juro@meb.sk.Na túto adresu prosím zasielajte aj samotné výkazy.Ïakujem. S pozdravom D.V.C. Juraj Kišš

Zoznam rozhodcov

Priezvisko Klasifikácia Klub
 ADAMEC Mgr. Ľuboš ARO KSSK - Komárno
 AGÓCS Tomáš ARO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 BABJAK Marek RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 BAKALÁR Martin RO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 BARNA Peter ARO Strelecký klub Hodkovce
 BARNOVÁ, Mgr. Silvia RO, SO Strelecký klub Hodkovce
 BENDA Tomáš RO ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota
 BÉREŠ Marek CRO, IROA ŠKP Banská Bystrica
 BERTOLI Ján RO, SO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 BLAHA František CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 BONK Adrián RO, SO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 BONK Branislav RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 BOPKOVÁ Enikő RO KSSK - Komárno
 BREZOVSKÝ Stanislav RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 BULKO Peter CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 ČEMSÁK Martin RO Combat Club Condor Prešov
 CHALUPA Cyril RO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 CHRVALA Boris ARO ŠK PATRIOT Trnava
 CSALA Ondrej RO SK TRITON Jesenské
 CSALOVÁ, Mgr. Annamária RO SK TRITON Jesenské
 CZUCZOR Zsolt CRO KSSK - Komárno
 DARU Peter ARO ŠKP LUGER Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
 DÓKA Peter RO SKAR-NT Nový Tekov
 DOLŇAN Zdeno RO SKAR-NT Nový Tekov
 DRENKOVÁ Csilla CRO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 DRLIČKA Marek ARO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 DUDÁŠOVÁ Jana RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 DUPAJ Ján RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 FAJNOR Rastislav RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 FIGEI, Mgr. Tibor CRO, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 FOLTAN Stanislav CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 GÁBOR Marián RO ŠKP Banská Bystrica
 GAZDÍK Ladislav RO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 GLEZGO Tomáš RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 GOLEIN Martin ARO TAAŠ Mlynica 76
 GRÁC Robert RO SKAR-NT Nový Tekov
 GRUBIAK, Ing. Stanislav RM, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 HAJTMAN Ákos CRO, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 HAVIAROVÁ, Ing. Janette CRO, IROA RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 HLAVIČKA Peter ARO ŠSK X-Shot Kolárovo
 HOLLÝ, MUDr. Martin ARO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 HOSTOVIČÁK Michal RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 HRIVNÁK, ml. Rastislav ARO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 JACKO Ing. Róbert RO SKAR-NT Nový Tekov
 JURSKÝ, Ing. Stanislav ARO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 KALIARIK, MUDr. PhD. Ladislav RO Strelecký klub Hodkovce
 KALINA Marian RO ŠSK Artemis Zvolen
 KÁN Peter RO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 KIŠŠ Juraj RM ŠK CORGOŇ Nitra
 KNIEŽA, Ing. Vladimír ARO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 KOCIAN Norbert CRO ŠK PATRIOT Trnava
 KOÓŠ, JUDr. Zoltán CRO, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 KOPUNCOVÁ Natália RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KOPUNEC Peter RM RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KORBA Rastislav RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KRÁKORA Pavel ARO ŠK PATRIOT Trnava
 KUBICA Dušan CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 MADEJ Matúš RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 MAJLING Andrej CRO, SO ŠSK Artemis Zvolen
 MESAROS Michal RO Strelecký klub Hodkovce
 MIKA Marek RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 MIKES Filip RO, SO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 MINDÁK Matúš ARO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 MINDEK Martin RO ŠSK - Pribylina Pribylina
 MIŠÍK Ing. Peter CRO ŠK PATRIOT Trnava
 MOSKAĽOVÁ Simona RO, SO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 MÚDRY Ivan RO ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota
 MULLER Peter RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 NAGY Marián RO KSSK - Komárno
 NOVOTNÁ Marta CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 OLŠIAK, Ing. Igor RO SK TRITON Jesenské
 PÁLKA Ing. Ján ARO ŠKP LUGER Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
 PAVLÍK Peter CRO, SO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 PAVLÍK, JUDr. Ján RO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 POTOČEK Branislav ARO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 PUPALA Ondrej RM ŠSK Artemis Zvolen
 RADOLEC Michal CRO ŠKP LUGER Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
 REZBÁRIK Miroslav ARO ŠK PATRIOT Trnava
 RÝDZI Martin RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 ŠAFRÁNEK Matej ARO ŠKP LUGER Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
 Santa Tomáš RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 SANTUS st. Albert CRO KSSK - Komárno
 SÁRKÁNY Peter CRO, SO KSSK - Komárno
 ŠEBÍK Ivan RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 ŠEFRANKO Karol CRO ŠSK Artemis Zvolen
 SIRAŇ Rastislav RO ŠSK Artemis Zvolen
 ŠIŠKA Miloš RO ŠK PATRIOT Trnava
 ŠKORVAGA Norbert CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 SLÁVIK Roman ARO ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota
 SOROČINA Marek RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 STANKO Ľubomír RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 STANKOVÁ Anna RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 ŠVIDER Michal RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 SZABÓ Alexander RM, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 TOLDY, Mgr. Erik RO ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota
 TOTH Andrej RO Strelecký klub Hodkovce
 TOTHOVA Silvia RO Strelecký klub Hodkovce
 VALENT Peter RO ŠSK Artemis Zvolen
 VÁROŠ Peter RO ŠKP LUGER Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
 VAVREK Adrián RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 VÉGH, Ing. Alexander RO SK TRITON Jesenské
 VESELSKÝ Dušan CRO KSSK - Komárno
 VÖRÖS Dávid ARO KSSK - Komárno
 ZACHAR, Ing. Bystrík RO Strelecký klub Hodkovce
 ŽARNAYOVÁ Zuzana RO Klub reprezentantov klubov Michalovce


Databázu rozhodcov spravuje SNROI. V prípade otázok ho kontaktujte na juro@meb.sk
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky