IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Návrh nových Stanov SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 26. novembra 2021

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS, dňa 25.11.2021 som všetkým štatutárnym orgánom/predsedom klubov SADS, zaslal na ich emailové adresy vedené v databáze SADS, návrh nových Stanov SADS na pripomienkovanie. V prípade, že

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 25. novembra 2021

Vážení členovia Prezídia SADS, v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického

GAISF

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 23. novembra 2021

Vážení členovia SADS, dňa 12.11.2021 sa stalo IPSC plnoprávnym členom medzinárodnej športovej federácie GAISF. Čo to pre nás znamená? Ďalší krok k našej vízii uznania nášho športu a ďalšou dlhodobo plánovanou aktivitou

Zasadnutie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 02. novembra 2021

Vážení členovia Prezídia SADS, v pondelok dňa 8.11.2021 zvolávam zasadnutie Prezídia SADS v zmysle schválených Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z.. Program Prezídia SADS: 1. Zahájenie prezídia  2. Prezentácia prítomných členov prezídia 3. Uznášaniaschopnosť Prezídia

Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2022

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 01. novembra 2021

Vážení predsedovia klubov, žiadam predsedov klubov, ktorí majú predbežný záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v roku 2022, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk v termíne do 7.11.2021. Konkrétne podmienky

Školenie FApRO - KPCR 23.10.2021 v RDA Nové Mesto nad Váhom a body RO za 2021

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 15. októbra 2021

Vážený priatelia RO, v sobotu  23.10.2021 od 08.00 sa v priestoroch RDA Nové Mesto nad Váhom uskutoční školenie FApRO, časť venovaná KPCR a neodkladne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Máme ešte voľnú kapacitu

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky