IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Majstrovstvá Slovenska 2O21

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 29. augusta 2021

Vážení členovia SADS, vzhľadom k Covid opatreniam sme museli v Prezídiu SADS operatívne reagovať na posunutia respektíve zrušenia pretekov. Chcem Vás informovať, že sme operatívne reagovali na zrušený pretek RDA Rifle

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 14. augusta 2021

Vážení členovia Prezídia SADS, v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického

Pripravované aktivity SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 10. júla 2021

Vážení členovia SADS, na základe zverejnenej výzvy Ministerstva školstva a našej dlhodobo pro-aktívnej účasti a konzultácii priamo s Ministerstvom školstva, sme sa rozhodli uchádzať sa o zapojenie do pripravovaných modulov v

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 10. júla 2021

Vážení členovia Prezídia SADS, v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického

Úprava bodovej evidencie RO za 2020

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 23. júna 2021

Vážení priatelia a kolegovia RO, nakoľko v streleckej sezóne 2020 bola možnosť zúčastňovať sa streleckých podujatí IPSC značne obmedzená, viacerí z nás neboli schopný naplniť limit bodov pre udržanie kvalifikácie RO. Z

Príprava seminára nových RO IPSC Level I. - evidencia uchádzačov.

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 23. júna 2021

Vážení priatelia! Keďže verím, že ťažkosti týchto časov nás ako športovcov neotupia ani na duchu, ani na ..telách ;-) ,SNROI začína pripravovať ďalšie školenie záujemcov o výkon funkcie RO IPSC. Nepoznám miesto

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky