IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Povinnosti Klubu SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 19. . 2017

Vážení predsedovia klubov, v zmysle Stanov SADS a zákona o športe č.440/2015 Z.z. Vás žiadam, aby ste prípadné zmeny vo Vašich kluboch nahlásili Prezidentovi SADS. Pripravujeme VZ SADS a potrebujeme aktualizovať zoznam členov

Odborný tím pre prípravu pravidiel PCC (Pistol Caliber Carbine)

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 18. . 2017

Vážení členovia SADS, v súlade s článkom 6.III bod 1) stanov SADS som bol poverený zabezpečením prípravy pravidiel novej súťažnej divízie PCC (Pistol Caliber Carbine). Žiadam záujemcov o účasť v odbornom tíme

Pozvánka na pracovné stretnutie kontrolórov NŠZ

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 30. . 2017

Vážení členovia SADS, v prílohe zverejňujeme pozvanie členov nášho kontrolného orgánu na pracovné stretnutie kontrolórov národných športových organizácií a národných športových zväzov.  1.Viceprezident Ing. Bystrík Zachar

IPSC Slovensko [4 kB]

Zasadnutie Prezídia SADS 19.08.2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 13. . 2017

Vážení členovia Prezídia, na základe posledného zasadnutia Prezídia SADS a dohodnutia sa na termíne a programe konania, zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 19.08.2017 v sobotu v Novom Meste nad Váhom

Školenie Rozhodcov - výzva

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 28. júla. 2017

Vážení záujemcovia o školenie RO, na základe Vášho záujmu sa stanovil termín a miesto školenia RO. Chcela by som požiadať všetkých, ktorí majú záujem o školenie RO, aby v termíne do

IPSC Slovensko [4 kB]

Prezídium SADS 29.07.2017 upresnenie

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 27. júla. 2017

Vážení členovia Prezídia SADS, čas konania zasadnutia je 18.00 hod, dátum 29.7.2017 v priestoroch RDA s.r.o. na Trenčianskej 1885/27, 915 01 v Novom Meste nad Váhom. V Prílohe nájdete program Prezídia SADS. Ing.

IPSC Slovensko [4 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky