IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadnutie Valného zhromaždenia SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 24. februára. 2017

Vážení členovia SADS, zvolávam zasadnutie Valného zhromaždenia SADS na podnet Prezídia na deň 11.03.2017 o 17.00 hod. v sobotu v Žiline, v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01

Zasadnutie Porady predsedov klubov SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 24. februára. 2017

Vážení predsedovia klubov, dňa 11.03.2017 o 15.00 hod. v sobotu v Žiline, v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina sa zvoláva zasadnutie Porady predsedov klubov SADS. Program zasadnutia

Zasadnutie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 24. februára. 2017

Vážení členovia Prezídia, zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 11.03.2017 o 13 hod. v sobotu v Žiline, v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina. Program zasadnutia bude oznámený. Ing.

World Shoot Handgun 2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 20. februára. 2017

Vážení záujemcovia o účasť na World Shoot Handgun 2017 vo Francúzsku, chcela by som Vás informovať, že dňa 20.2.2017 sme dostali list od organizátorov World Shoot Handgun 2017 vo Francúzsku, že

Stanovy SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 10. februára. 2017

Vážení predsedovia klubov, v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky športové organizácie povinné zmeniť svoje stanovy. Publikované Stanovy SADS budem predkladať ako

IPSC Slovensko [4 kB]

Preteky 2017 - Extraliga a Slovenský pohár

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 24. januára. 2017

Vážené dámy, vážení páni, žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy a Slovenského pohára, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk do najbližšieho konania zasadnutia Prezídia

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky