IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadnutie Prezídia SADS 19.08.2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 13. . 2017

Vážení členovia Prezídia, na základe posledného zasadnutia Prezídia SADS a dohodnutia sa na termíne a programe konania, zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 19.08.2017 v sobotu v Novom Meste nad Váhom

Školenie Rozhodcov - výzva

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 28. júla. 2017

Vážení záujemcovia o školenie RO, na základe Vášho záujmu sa stanovil termín a miesto školenia RO. Chcela by som požiadať všetkých, ktorí majú záujem o školenie RO, aby v termíne do

IPSC Slovensko [4 kB]

Prezídium SADS 29.07.2017 upresnenie

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 27. júla. 2017

Vážení členovia Prezídia SADS, čas konania zasadnutia je 18.00 hod, dátum 29.7.2017 v priestoroch RDA s.r.o. na Trenčianskej 1885/27, 915 01 v Novom Meste nad Váhom. V Prílohe nájdete program Prezídia SADS. Ing.

IPSC Slovensko [4 kB]

Prezídium 29.07.2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 18. júla. 2017

Vážení členovia Prezídia, zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 29.07.2017 v sobotu v Novom Meste nad Váhom. Konkrétny program a miesto zasadnutia bude oznámené. Pre dôležitosť zasadnutia tohto prezídia, pozývame všetkých Predsedov

Výzva na zapojenie sa do Európskeho týždňa športu 2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 02. júla. 2017

Vážení predsedovia klubov, organizátori pretekov, z ministerstva sme tak ako minulý rok aj tento dostali výzvu na zapojenie sa do Európskeho týždňa športu s akoukoľvek športovou aktivitou, ktorá bude sporopagovaná aj

Informácie-legislatívne zmeny

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 02. júla. 2017

Vážení predsedovia klubov, dňa 5.5.2017 boli na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované nové Stanovy SADS. Nadobudnutím účinnosti nových Stanov SADS pripravujeme voľby Prezidenta SADS, výkonných a kontrolných orgánov SADS. Chcel by som

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky