IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Pleloženie pretekov

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 10. júna 2021

Vážení členovia SADS a naši reprezentanti, informujem Vás, že v súvislosti s Covid-19 bolo rozhodnuté preložiť Handgun WS na november/december 2022 a Pan American Handgun Championship na september 2022. Ing. Bystrík Zachar Prezident

Príprava seminára nových RO IPSC Level I. - evidencia uchádzačov.

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 22. mája 2021

Vážený priatelia! Keďže verím, že ťažkosti týchto časov nás ako športovcov neotupia ani na duchu, ani na ..telách ;-) ,SNROI začína pripravovať ďalšie školenie záujemcov o výkon funkcie RO IPSC. Nepoznám miesto

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 04. apríla 2021

Vážení členovia Prezídia SADS, v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického

Juniorsky reprezentant

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 06. marca 2021

Vážení členovia a naši sympatizanti, už najbližšiu nedeľu 7. 3. 2021 o 20.15 hod na televíznej stanici JOJ, bude účastníkom relácie Tipos talent týždňa náš juniorský reprezentant Samuel Sčepko, v ktorej

Zákaz používania olova

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 02. marca 2021

Proces, úplného zákazu používania olova sa nezastavil. Práve naopak. Pokračuje v plnom prúde. Bude to znamenať koniec strelectva, ako ho teraz poznáme. Návrh na obmedzenie a uvádzania na trh a používania

Pan American Handgun Championship 2021

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 27. januára 2021

Vážení členovia SADS, od organizátorov preteku Pan American Handgun Championship 2021 sme dostali pozvánku pre našich reprezentantov. V prípade, že máte seriózny záujem o účasť na šampionáte, prihláste sa na e-mail

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky