IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Schválenie dotácie na rok 2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 24. marca. 2017

Vážení členovia SADS, Chcem Vám oznámiť, že na základe našej žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sme žiadali o dotáciu na rok 2017 pre SADS. Naša žiadosť

Vyhodnotenie Extraligy 2016, Slovenský pohár 2016 a Aktivitu Rozhodcov za rok 2016

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 20. marca. 2017

Vážení členovia SADS, vrámci zasadnutia Porady Predsedov Klubov dňa 11.3.2017 v Žiline sa uskutočnilo pravidelne tak ako každý rok, aj tento  rok Slávnostné vyhlásenie výsledkov Extraligy za rok 2016, Slovenského pohára

Výzva na obsadenie miesta Predsedu pracovnej skupiny SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 20. marca. 2017

Vážení členovia SADS , v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli schválené nové Stanovy SADS. Schválením nových Stanov SADS sa rozšírila organizačná

Schválenie nových Stanov SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 13. marca. 2017

Vážení členovia SADS, chcem Vás informovať, že dňa 11.3.2017 sme na VZ  jednomyseľne schválili nové Stanovy SADS. O ďalšom procese fungovania SADS Vás budeme informovať. Ing. Bystrík Zachar 1.Viceprezident SADS

Program Prezídia, PPK a VZ

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 10. marca. 2017

Vážení členovia SADS, predsedovia klubov a členovia Prezídia, v prílohe nájdete Program Prezídia, PPK a VZ. Ing. Janette Haviarová Prezident SADS

IPSC Slovensko [4 kB]

Valné Zhromaždenie - zastupovanie

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 10. marca. 2017

Z dôvodu dopytu viacerých členov SADS na možnosť zastupovania na VZ dávam na vedomie všetkým členom SADS, že v zmysle platných stanov a tiež v zmysle zaužívaných pravidiel SADS je

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky