IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Povinnosti organizátorov L3 pretekov

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 18. januára. 2017

Vážení organizátori L3 pretekov, v zmysle uznesenia z Prezídia SADS konaného dňa 27.11.2016 je povinnosťou organizátorov pretekov L3 v roku 2017 uhradiť poplatok 120 EUR do termínu 31.1.2016. Prezídium zaviazalo prezidentku v

Aktuálne informácie

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 18. januára. 2017

Vážení predsedovia klubov, na zasadnutí Prezídia konaného dňa 14.1.2017 sa prijalo nasledujúce uznesenie: Body za kluby a rozhodcov sa nahadzujú do termínu 14.2.2017. Podmienky členstva v SADS: 1. Zaslaný formulár „Registračné údaje

Prezídium 14.01.2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 13. januára. 2017

Vážení členovia prezídia, upresňujem miesto a čas konania prezídia. Prezídium sa uskutoční dňa 14.1.2017 o 16.00 v priestoroch Reštaurácie Máj. Adresa je: Poľná 3068/17, 010 01 Žilina. Program Prezídia SADS nájdete v prílohe. Ing. Janette

IPSC Slovensko [4 kB]

Legálne použitie zbrane na osobnú obranu

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 12. januára. 2017

Vážení členovia SADS, vrámci aktivít vzdelávania a zyšovania informovanosti držiteľov ZP, členský klub SADS Strelecký klub SK Hodkovce, by Vás rád  pozval na edukačnú prednášku o nutnej obrane, krajnej núdzi a

Prezídium 14.01.2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 03. januára. 2017

Vážení členovia Prezídia, zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 14.01.2017 v sobotu v Žiline. Hlavnou témou zasadnutia bude nominácia reprezentantov na World Shoot Rifle a World Shoot Handgun. Konkrétny program a miesto zasadnutia

World Shoot Rifle 2017

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 02. januára. 2017

Vážení záujemcovia o účasť na World Shoot Championship Rifle 2017 v Rusku, od organizátorov sme dostali potvrdenú informáciu, že Slovenská republika získala 4 sloty. Zoznam záujemcov, ktorý bol uzatvorený výzvou dňa 15.12.2016

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky