IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Legálne použitie zbrane na osobnú obranu - odborná prednáška

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 25. februára. 2018

Vážení členovia SADS, vrámci aktivít vzdelávania a zyšovania informovanosti držiteľov ZP, členský klub SADS Strelecký klub SK Hodkovce, by Vás rád pozval na edukačnú prednášku o nutnej obrane, krajnej núdzi a

Výzva na organizovanie Extraligy a Slovenského Pohára na rok 2018

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 25. februára. 2018

Vážené dámy, vážení páni, žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy a Slovenského pohára, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk do 19. marca 2018. Ing. Janette

Termín konania Valného Zhromaždenia

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 25. februára. 2018

Vážení členovia SADS, na poslednom konanom Prezídiu SADS sa prerokoval a schválil termín zvolania Valného Zhromaždenia v zmysle schválených nových Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z. na deň 24.marec 2018. Presný

Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 25. februára. 2018

Žiadam všetkých členov SADS, ktorí majú záujem o výkon volených funkcií: Prezident SADS 1. Viceprezident SADS Prezident SNROI Viceprezident pre Action Air Viceprezident pre reprezentáciu Členovia Pracovnej skupiny (zložená z 3 členov) Členovia Kontrolnej komisie (zložená z 3

Prezídium 11. februára 2018

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 10. februára. 2018

Vážení členovia prezídia, v prílohe nájdete Program prezídia. Ing. Janette Haviarová Prezident SADS

IPSC Slovensko [4 kB]

Body rozhodcov SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 04. februára. 2018

Po elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa Prezídium SADS uznieslo, že termín pre nahadzovanie bodov do SADS ostáva rovnaký ako minulý rok a to 14.2.2018. Ing. Janette Haviarová Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky