IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

WS Shotgun France 2018 - RO

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 20. apríla. 2018

Vážení rozhodcovia, po komunikácii s organizátormi Majstrovstiev sveta vo Francúzsku 2018 sa na nás obracajú s príležitosťou pre národných rozhodcov  SADS pracovať na tak významnom streleckom podujatí. V prípade, že máte záujem

Orgány SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 17. apríla. 2018

Vážení členovia SADS, na poslednom VZ, ktoré sa konalo dňa 24.3.2018 boli do jednotlivých funkcií a orgánov SADS zvolení nasledovní kandidáti: Prezident SNROI: Juraj Kišš Viceprezident pre reprezentáciu: Dušan Kubica Viceprezident pre Action Air 

Povinnosti klubov

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 17. apríla. 2018

Vážení predsedovia klubov, dňa 24.3.2018 na VZ boli schválené nasledovné povinnosti pre kluby SADS: v termíne do 30.4.2018 doplatiť SADS členský poplatok 100 € za klub na rok 2018 v termíne do 15.8.2018

Ciele SADS, ktoré schválilo VZ dňa 24.3.2018

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 30. marca. 2018

Externé :   Smerovanie SADS v rovnakej línii ako medzinárodná asociácia IPSC !!!       (členstvo v medzinárodnej organizácii športu “SPORT ACCORD”)   2. Pokračovať v aktivitách smerujúcich k vyhláseniu SADS za Národný Športový Zväz   3. Dôsledné

Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 30. marca. 2018

Vážení členovia SADS, na poslednom VZ, ktoré sa konalo 24.3.2018 neboli obsadené všetky miesta do  orgánov SADS. Žiadam všetkých členov SADS, ktorí majú záujem o výkon volených funkcií: Prezident SADS 1. Viceprezident SADS Členovia Pracovnej

Zasadnutie Prezídia SADS 24.3.2018

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 22. marca. 2018

Vážení členovia Prezídia, v prílohe nájdete program Prezídia SADS. Ing. Janette Haviarová Prezident SADS

IPSC Slovensko [4 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky