IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Dotácie - Povinné zverejňovanie

2023
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie 2023: PDF na stiahnutie

2022
Dotácie MŠVŠ SR 2022 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie

2021
Dotácie MŠVŠ SR 2021 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Vyúčtovanie dotácií pre rok 2021:
faktura  faktura  faktura  faktura  faktura

2020
Dotácie MŠVŠ SR 2020 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Účtovná závierka 2020 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Výročná správa SR 2020 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie

2019
Nečerpané dotácie z MŠVŠ SR

2018
Nečerpané dotácie z MŠVŠ SR

2017
Vyúčtovanie dotácií 2017 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Finančný plán - rozpočet SADS 2017 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Zásady použitia peňažných prostriedkov v SADS - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Účtovná závierka 2017 - súbory na stiahnutie: PDF na stiahnutie PDF na stiahnutie
Dotácie MŠVŠ SR 2017 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie

2016
Dotácie MŠVVŠ SR 2016 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Podklady k vyúčtovaniu dotácie 2016 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Finančný plán - rozpočet SADS 2016 - súbor na stiahnutie: PDF na stiahnutie
Účtovná závierka 2016 - súbory na stiahnutie: PDF na stiahnutie PDF na stiahnutie

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky