IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie Slovenskej národnej asociácie rozhodcov

RO NEWS

Tričká RO

Vážení RO. v prílohe je vzor trička pre RO.

tričká pre RO

Žiadam všetkých RO. ktorí rozhodovali v roku 2010.aby mi v termíne do 10.4.2011 poslali svoju veľkos polokošele. Každý aktívny člen dostane jeden ks polokošele od SADS- ïalšie kusy na vlastné náklady-. Otázky a objednávky cez e-mail peter@skptn.sk.

Štatistické listy 2010

Vážení RM a usporiadatelia pretekov. Touto cestou Vás chcem požiada o zaslanie štatistických listov z pretekov poriadaných v roku 2010 z dôvodu pridelenia bodov jednotlivým RO. Uvedené listy zašlite na adresu peter@skptn.sk do dňa 20.12.2010. Ïakujem.

SNROI Kvalifikačné predpoklady

Vážení strelci. v sekcii "Na stiahnutie" sú Kvalifikačné predpoklady RO. RO prajem úspešné zbieranie bodov.

SNROI

Na prezídiu zo dňa 25.2.2010 sa p. Juraj Kiš vzdal funkcie SNROI. za náročnú a zodpovednú prácu mu bolo poïakované. Po zrelom uvážení som oslovil p. Petra Kopunca s ponukou na uvolnenú funkciu. P.Kopunec uvedenú funkciu prijal a na najbližšom zasadnutí prezídia bude jeho menovanie oficiálne potvrdené. Touto cestou ïakujem p. Kopuncovi za ochotu pracova v prezídiu SAPS.

Výkazy RO.SO za 2009

Vážený priatelia RO.SO. členovia SNROI! Dovolím si vás upozorni na povinnos zaslania Výkazu činnosti RO za 2009 do termínu 25.1.2010. kvôli spracovaniu podkladov pre bodové hodnotenie RO a vašich klubov.Formulár nájdete v sekcii "Na stiahnutie".Ak niektorý z vás nemajú záujem v tomto roku pôsobi ako činný RO. prosím oznámte formou e-mailu na juro@meb.sk.Na túto adresu prosím zasielajte aj samotné výkazy.Ïakujem. S pozdravom D.V.C. Juraj Kišš

Zoznam rozhodcov

Priezvisko Klasifikácia Klub
 ADAMEC Mgr. Ľuboš RO KSSK - Komárno
 AGÓCS Tomáš ARO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 BABJAK Marek RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 BAKALÁR Martin RO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 BARNA Peter RO Strelecký klub Hodkovce
 BARNA Patrik RO Strelecký klub Hodkovce
 BARNOVÁ, Mgr. Silvia RO, SO Strelecký klub Hodkovce
 BENDA Tomáš RO KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV Spišská Nová Ves
 BÉREŠ Marek CRO, IROA ŠKP Banská Bystrica
 BERTOLI Ján RO, SO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 BLAHA František CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 BONK Adrián CRO, SO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 BONK Branislav RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 BOPKOVÁ Enikő RO KSSK - Komárno
 BREZOVSKÝ Stanislav RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 BULKO Peter CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 ČEMSÁK Martin RO Combat Club Condor Prešov
 CHALUPA Cyril CRO Shooting team DYNAMIC Turčianske Teplice
 CHOVANEC Vladimír ARO KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV Spišská Nová Ves
 CHRVALA Boris RO Shooting Club Atlas Piešťany
 CSALA Ondrej RO SK TRITON Jesenské
 CSALOVÁ, Mgr. Annamária RO SK TRITON Jesenské
 Čumová Miroslava RO Dominico Kordíky 138, 976 34 Kordíky
 CZUCZOR Zsolt CRO KSSK - Komárno
 DARU Peter ARO ŠKP LUGER Žilina
 DÓKA Peter RO SKAR-NT Nový Tekov
 DOLŇAN Zdeno CRO SKAR-NT Nový Tekov
 DRENKOVÁ Csilla CRO ŠSK X-Shot Kolárovo
 DRLIČKA Marek RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 DUDÁŠOVÁ Jana RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 DUPAJ Ján RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 FAJNOR Rastislav RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 FIGEI, Mgr. MBA Tibor CRO, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 FOLTAN Stanislav CRO Shooting Club Atlas Piešťany
 Fujasová Zuzana RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 GÁBOR Marián RO ŠKP Banská Bystrica
 GAZDÍK Ladislav RO Shooting team DYNAMIC Turčianske Teplice
 GLEZGO Tomáš RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 GOLEIN Martin ARO TAAŠ Mlynica 76
 GREČNÁR Ondrej CRO ŠKP LUGER Žilina
 GRUBIAK, Ing. Stanislav RM, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 HAJTMAN Ákos CRO, IROA ŠSK X-Shot Kolárovo
 HARMATH Marián RO SKAR-NT Nový Tekov
 HAVIAROVÁ, Ing. Janette CRO, IROA RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 Himpánová Kristína RO ŠK CORGOŇ Nitra
 Himpánová Romana RO ŠK CORGOŇ Nitra
 HLAVIČKA Peter ARO ŠSK X-Shot Kolárovo
 HOĽAN Roman ARO Combat Club Condor Prešov
 HOLLÝ, MUDr. Martin RO Shooting Club Atlas Piešťany
 HOSTOVIČÁK Michal RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 HRIVNÁK Rastislav ARO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 HRIVNÁK, ml. Rastislav ARO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 JACKO Ing. Róbert RO SKAR-NT Nový Tekov
 Jurkovičová Gabriela RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 JURSKÝ, Ing. Stanislav ARO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 KALIARIK, MUDr. PhD. Ladislav RO Strelecký klub Hodkovce
 KÁN Peter RO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 KATIN Matus RO Strelecký klub Hodkovce
 KIŠŠ Juraj RM ŠK CORGOŇ Nitra
 KNIEŽA, Ing. Vladimír ARO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 KOCIAN Norbert CRO ŠK PATRIOT Trnava
 KOÓŠ, JUDr. Zoltán CRO, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 KOPUNCOVÁ Natália RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KOPUNEC Peter RM RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KORBA Rastislav RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KOVÁČ Ondrej CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KRÁKORA Pavel RO Shooting Club Atlas Piešťany
 KUBICA Dušan CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 Kučkovská MVDr. Lucia RO Shooting Club Atlas Piešťany
 KVASNICA Juraj ARO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 MADEJ Matúš RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 MAJLING Andrej CRO, SO ŠSK Artemis Zvolen
 MESAROS Michal RO Strelecký klub Hodkovce
 MIKA Marek RO Športový Combat club JPS Snina Humenné
 MIKES Filip CRO, SO ŠSK RH shooting academy Horná Štubňa
 Miklan Ing. Martin RO Shooting Club Atlas Piešťany
 MINDÁK Matúš ARO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 MINDEK Martin RO ŠSK - Pribylina Pribylina
 MIŠÍK Ing. Peter CRO ŠK PATRIOT Trnava
 MOSKAĽOVÁ Simona RO, SO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 MÚDRY Ivan RO KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV Spišská Nová Ves
 MULLER Peter RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 NEMČOK Mgr. Libor ARO IPSC Team Bratislava
 NOVOTNÁ Marta CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 OLŠIAK, Ing. Igor RO SK TRITON Jesenské
 PÁLKA Ing. Ján RO Dominico Kordíky 138, 976 34 Kordíky
 PAVLÍK Peter CRO, SO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 PAVLÍK, JUDr. Ján CRO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 POTOČEK Branislav ARO Shooting Club Atlas Piešťany
 PUPALA Ondrej RM ŠSK Artemis Zvolen
 RADOLEC Michal CRO ŠKP LUGER Žilina
 RADOLEC Milan CRO ŠKP LUGER Žilina
 REZBÁRIK Miroslav RO Shooting Club Atlas Piešťany
 RÝDZI Martin RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 ŠAFRÁNEK Matej ARO ŠKP LUGER Žilina
 Šafránek Jakub ARO ŠKP LUGER Žilina
 SÁGA Radoslav ARO ŠKP LUGER Žilina
 Santa Tomáš RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 SANTUS st. Albert CRO KSSK - Komárno
 SÁRKÁNY Peter CRO, SO KSSK - Komárno
 SCIRANKA Martin CRO Dominico Kordíky 138, 976 34 Kordíky
 ŠEBÍK Ivan RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 ŠEFRANKO Karol CRO ŠSK Artemis Zvolen
 ŠIŠKA Miloš RO ŠK PATRIOT Trnava
 ŠKORVAGA Norbert CRO Shooting Club Atlas Piešťany
 SLÁVIK Roman ARO ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota
 SOROČINA Marek RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 STANKO Ľubomír RO Combat Club Condor Prešov
 STANKOVÁ Anna RO Combat Club Condor Prešov
 ŠVIDER Michal CRO Shooting Club Atlas Piešťany
 SZABÓ Alexander RM, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 TELEK Jozef RO Crossbow Assault Team Priechod
 Tinka Mgr. Matej RO Shooting Club Atlas Piešťany
 TOLDY, Mgr. Erik RO ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota
 Tomčala Peter RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 Tomeček Ján RO KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV Spišská Nová Ves
 TOTH Andrej RO Strelecký klub Hodkovce
 TOTHOVA Silvia RO Strelecký klub Hodkovce
 Tretina Róbert ARO Combat Club Omega Žilina
 UTTO Anton ARO ŠSK X-Shot Kolárovo
 VALENT Peter CRO ŠSK Artemis Zvolen
 VÁROŠ Peter RO ŠKP LUGER Žilina
 VAVREK Adrián RO Klub reprezentantov klubov Michalovce
 VÉGH, Ing. Alexander RO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 VESELSKÝ Dušan CRO KSSK - Komárno
 ZACHAR, Ing. Bystrík RO Strelecký klub Hodkovce


Databázu rozhodcov spravuje SNROI. V prípade otázok ho kontaktujte na juro@meb.sk
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky