IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Seminár RO IPSC Level I SNROI- informácie k registrácii

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 23. mája 2023

Vážení priatelia, informácie pre záujemcov o absolvovanie Seminára RO SNROI Level I IPSC:  - preštuduájte si Handbook SNROI https://sads.sk/admin/files/download/download_232.pdf a uistite sa, či spĺňate podmienky a či máte záujem o prácu RO - ak váš

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 19. mája 2023

Vážení členovia Prezídia SADS, v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1)  programu tohto elektronického

Usmernenie pre organizátorov súťaží úrovní Level I IPSC ohľadom oficiálnych výsledkov závodu.

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 10. mája 2023

Vážení priatelia a organizátori súťaží IPSC v rámci SADS. vzhľadom k drobným nedorozumeniam pri registrácii a vyhodnotení súťaží Level I, pre zamedzenie možných nedostatkov v uplatňovaní princípov fair-play vydávam nasledovný pokyn

Oslavy 30.výročia založenia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 02. mája 2023

Oslava 30.výročia založenia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby a menovania za Národný športový zväz je úspešne za nami. Na strelnici v Tekove sa zišli členovia, rodinní príslušníci a priatelia IPSC športu. Najmladší účastníci

Menovanie za Národný športový zväz

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 25. apríla 2023

Vážení členovia a naši sympatizanti, pred necelými desiatimi rokmi pri predchadzajúcom vedení SADS, ktorú viedla Janette Haviarová sme si zadefinovali ciele a vízie, kde chceme posunúť SADS. Bol som pri tom

JUNIOR TEAM 2023

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 14. apríla 2023

Vážení členovia SADS a naši sympatizanti, rád by som Vám predstavil náš juniorský strelecký tím pre rok 2023: - Samuel Ščepko - Tomáš Chmúra - Alexandra Ridošková - Máté Szundi - Peter Polák Jr. Obmena generácii je

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky