IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Bodová evidencia členov SNROI za rok 2023- termín ukončenia vkladu údajov.

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 04. decembra 2023

Vážený priatelia RO SNROI, chcem Vás dôrazne poprosiť o doplnenie údajov k Vašej účasti ako RO na podujatiach IPSC do systému webu SADS za rok 2023 do 15. decembra 2023 z

Zvolanie zasadania VZ SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 29. novembra 2023

Vážení členovia SADS, dňa 16.12.2023 sa uskutoční Válné zhromoždenie SADS. Podklady pre VZ SADS schválené Prezídiom SADS, budú zaslané delegátom na kontaktný email klubu pre konanie VZ SADS alebo budú zverejnené

Majstrovstvá Slovenska 2024

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 29. novembra 2023

Vážení členovia SADS, Prezídium SADS schválilo na rok 2024 nasledujúce šampionáty. V rámci prípravy na Majstrovstvá sveta v PCC/Mini-rifle sme schválili aj nový projekt Majstrovstiev Slovenska v Mini Rifle. Majstrovstvá Slovenska pre rok

Kvalifkačné preteky 2024

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 29. novembra 2023

Vážení reprezentanti, Prezídium SADS sa uznieslo o kvalifikačných pretekoch na účasť na šampionátoch najvyššej úrovne Level 5. Konkrétne koeficienty na jednotlivé preteky budú zasielané a zverejnené v dokumentoch na stránke SADS. KVALIFIKAČNÉ

Pracovné stretnutie

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 18. novembra 2023

Vážení predsedovia/štatutári klubov, dňa 22.11.2023 o 18.00 hod sa uskutoční stretnutie predsedov /štatutárov klubov. Pripájam aj program stretnutia k termínu, ktorý som zverejnil na stránke SADS. Harmonogram pracovného stretnutia: 1.časť workshop: Účtovníctvo v kluboch

Aktuálne informácie

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 18. novembra 2023

Vážení členovia SADS, pripájam informácie k kednotlivým budúcim podujatiam. Reprezentačný kalendár: 2024 Rifle WS Fínsko 2025 PCC/Mini- Rifle WS Česká republika ( … 20-25.5. ) 2025 European SC Maďarsko 2025 Handgun WS JAR 2025 Action Air WS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky