IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 30. marca 2023

Vážení členovia Prezídia SADS, v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) až 2 )

Majstrovstvá Slovenska

IPSC Slovensko
Admin SADS - Admin 20. marca 2023

Vážení členovia SADS, dňa 22.11.2022 Prezídium SADS, schválilo organizátorov a preteky Majstrovstiev Slovenska pre rok 2023: Majstrovstvá Slovenska Handgun: Rebels Trophy 2023-ŠSK Rebels. Registrácia spustená na stránke https://rebelstrophy2023.rebelszone.com/ Majstrovstvá Slovenska Rifle: RDA Rifle

Majstrovstvá sveta v brokovnici v Thajsku

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 09. marca 2023

Vážení členovia SADS, aktuálne nám bolo pridelených 8 slotov na šampionát SWS v Thajsku. V prípade záujmu o účasť na tomto šampionáte kontaktujte priamo Viceprezidenta Dušana Kubicu repre@sads.sk, ktorý Vám zašle

Prezídium SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 19. januára 2023

Vážení členovia Prezídia SADS, v utorok dňa 24.1.2023 o 18.00 hod je zvolané Prezídium SADS s upresnením programu. Program Prezídia SADS: 1. Zahájenie prezídia 2. Prezentácia prítomných členov prezídia 3. Uznášaniaschopnosť Prezídia SADS 4. Schválenie programu,

Poplatky SADS na rok 2023

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 04. januára 2023

Vážení členovia SADS a predsedovia klubov, na VZ SADS boli schválené členské poplatky na rok 2023 v nezmenenej podobe t.j. nezvyšovali sme členské. Pevne verím, že aj výška poplatku motivuje ďalších

Úspechy slovenských strelcov z Majstrovstiev sveta IPSC Handgun - World shoot XIX IPSC HANDGUN 2022 Thajsko

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 30. decembra 2022

World shoot XIX IPSC HANDGUN 2022 v Thajsku sa skončil slávnostným odovzdávaním ocenení. Chcel by som poblahoželať všetkým zúčastneným športovcom za ich výkony a umiestnenia. Na stupne víťazov sa spomedzi slovenskej reprezentácie

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky